"You will know our design because it has muutos. Objects made sublime through new perspectives, enjoyed across the world, representing the best of Scandinavian design today."

Muuto strävar efter att expandera skandivanisk designtradition med nya och originella perspektiv. Faktum är att namnet, Muuto, härstammar från det finska ordet "muutos" som betyder nytt perspektiv.

De samarbetar med många starka skandinaviska talanger och ger dem friheten att uttrycka sig själva - på så sätt utvecklas de och blir rika på både erfarenheter och perspektiv.